Alles over alimentatie
Home » Partneralimentatie

Partneralimentatie

Hier vind je de meest gestelde vragen over partner-alimentatie (en hun antwoorden)

 

Hoe wordt alimentatie geregeld?
De beide ex-partners maken onderling een afspraak. Deze wordt normaal gesproken schriftelijk vastgelegd door een notaris of advocaat. Kunnen beide ex-partners er niet uitkomen dan bepaalt de rechter de alimentatie.

 

Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald?
Als de rechter het bedrag bepaalt wordt er gekeken naar de draagkracht, de behoefte en het inkomen van beide partners. De rechter streeft er naar de levensstandaard van de alimentatie-krijgende partij gelijk te houden aan die voor de echtscheiding.

 

Is partneralimentatie altijd aan de orde?
Nee, als draagkracht, financiële behoefte en inkomen van beide partners vergelijkbaar zijn is er geen aanleiding voor partneralimentatie. Ook dan de partij die er eigenlijk recht op heeft er van afzien. 

 

Kan het alimentatie-bedrag later aangepast worden?
In onderling kun je qua laimentatie alles regelen en veranderen. Moet het via de rechter afgedwongen worden dan kijkt deze of er sprake is van een onredelijk bedrag, of er veranderingen in het inkomen zijn en of er bij een eerdere uitspraak is uitgegaan van onjuiste gegevens. Andere redenen voor een aanpassing kunnen zijn: een nieuw huwelijk, een andere baan of werkloosheid.

 

Wat als één van de partner in de bijstand komt?
Dan kan de Gemeentelijke Sociale Dienst de bijstand verhalen op de ex-partner indien diens draagkracht dit toelaat.

 

Hoe lang betaal of ontvang je alimentatie?
De maximale termijn is 12 jaar. Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar, en zijn er geen kinderen bij betrokken, dan bedraagt het maximum niet meer dan de duur van het huwelijk. Bij een echtscheiding uitgesproken voor 1 juli 1994 is de maximale termijn 15 jaar. Een ex-partner kan altijd aangeven geen aanspraak te willen maken op alimentatie.

De alimentatieplicht kan binnen de termijn vervallen door overleiden van één van de partners of door het aangaan van een nieuwe relatie van de ontvanger (huwelijk, samenwonen of geregistreerd partnerschap).

Hier vind je veel meer informatie over alimentatie